Schakel tussen ideeën en uitvoering!

Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht

Op koers...

Voortvarend!

Bouwt bruggen!

Bouwt aan de toekomst

Van centrale betekenis...

Welkom bij Ondernemersvereniging
Business Eiland Utrecht

In de wijk Kanaleneiland bestaat een aantal ondernemersverenigingen, waaronder winkeliersvereniging groot Winkelcentrum Kanaleneiland, de Woonboulevard Utrecht en de Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht (voorheen Kring Bedrijfsbelangen Kanaleneiland of KBK). Daarmee is de zakelijke belangenbehartiging in de wijk enigszins versnipperd.

Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht richt zich op de bedrijvengebieden in de wijk (met name Merwedekanaalzone, Transwijk en Noordersluis) die niet tot de lokaal georganiseerde winkelcentra en de Woonboulevard behoren. Door de spreiding van de bedrijvigheid in de wijk en deelspecifieke aandachtspunten is collectieve belangenbehartiging een uitdaging voor de ondernemersvereniging. De ondernemersvereniging streeft meer eenheid na, zodat er een gemeenschappelijke visie op het gebied in de richting van de lokale overheid en andere externe partijen kan ontstaan. Een groot deel van de werkgelegenheid is in dit gebied gevestigd. Er is meer winst te behalen uit een effectieve, professionele samenwerking.

Een gemeenschappelijke, professioneel georganiseerde belangenbehartiging kan niet alleen de belangenbehartiging richting de overheden organiseren, maar ook door een gemeenschappelijke aanpak van collectief te benoemen thema’s het vestigingsklimaat voor bedrijven gunstig beïnvloeden. Gezamenlijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van het imago van de wijk (uit maatschappelijke betrokkenheid) zal het vestigingsklimaat ook ten goede komen. Het nut van een goede collectieve belangenbehartiging is evident. Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht streeft dan ook naar een grote en betrokken achterban uit het lokale bedrijfsleven.

Promotiefilm van het gebied :

(klik op de afbeelding)

 

 

 
Movie about the area (English version) :

(click on thumbnail)