Aanvraag vergunning drive-through coffeeshop Griffioenlaan

Gemeente Utrecht heeft een aanvraag gekregen voor het vestigen van een tijdelijke drive-through coffeeshop aan de Griffioenlaan, voor P+R Westraven. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, komt de coffeeshop er voor zeven jaar. Dat kan daarna nog eenmalig verlengd worden met drie jaar.

Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover de locatie (aan de Griffioenlaan, voor P+R Westraven). De plek ligt aan verschillende uitvalswegen en er zijn geen woningen in de directe omgeving. Bovendien kan een nieuwe coffeeshop aan de rand van de stad tot minder drukte leiden bij bestaande coffeeshops. Een drive-through coffeeshop betekent dat klanten langs een loket kunnen rijden of lopen om hun aankoop te doen.

Eisen coffeeshops
Gemeente Utrecht stelt strenge eisen aan coffeeshops. De coffeeshophouder maakt een beheerplan met afspraken over de veiligheid van de omgeving, de inzet van beveiligers en het voorkomen van overlast. De gemeente let erop dat de aanvrager zich aan deze afspraken houdt, en treedt op als dat niet gebeurt. In het uiterste geval kan de gemeente de vergunning intrekken.

Coffeeshopbeleid Utrecht
In Utrecht is ruimte voor maximaal 17 coffeeshops. Momenteel zijn er 11 en is er ruimte voor een nieuwe coffeeshop. Het is belangrijk dat het aantal coffeeshops in de stad past bij de vraag. Te weinig aanbod in de stad kan namelijk negatieve gevolgen hebben, zoals illegale verkooppunten en een hoge (verkeers)druk op bestaande shops. Kijk voor meer informatie over het Utrechtse coffeeshopbeleid op www.utrecht.nl/softdrugs.

Reageren op aanvraag en bezwaar indienen
Ieder kan reageren op de aanvraag voor de coffeeshop aan de Griffioenlaan via een zogeheten zienswijze. Eind januari wordt de aanvraag gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt de aanvraag dan vinden door te zoeken op ‘Griffioenlaan’ en de instructies volgen om een zienswijze in te dienen. Daar heeft u na publicatie van de aanvraag 6 weken de tijd voor. Als uit zienswijzen zwaarwegende belangen komen die de gemeente nog niet had meegewogen, kan ze besluiten de vergunning niet te verlenen. Als de gemeente de vergunning verleent, kunt u ook nog bezwaar indienen. Dan maakt de gemeente een heroverweging en kan ze in het uiterste geval de vergunning intrekken.

Informatieavond en vragen
Op donderdag 26 januari van 19.00-20.30 houdt gemeente Utrecht een informatieavond over de coffeeshop in het Stadskantoor (Stadsplateau 1), 6e etage, ruimte V32. De coffeeshophouder licht hier de plannen voor de coffeeshop toe. U kunt hier ook al uw vragen stellen, bijvoorbeeld over het indienen van een zienswijze. Gemeente Utrecht nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden voor deze informatieavond door een mail te sturen naar secretariaatveiligheid@utrecht.nl. Als u vragen heeft, kunt u ook contact met ons opnemen via dit e-mailadres.

Deel dit bericht: