Duurzaamheid

Duurzaamheid

Business Eiland Utrecht zal richting de toekomst ook een duurzaam bedrijventerreinen dienen te worden en er liggen zeker al wat ambities op dit gebied. Omdat de toekomstige bestemming van het gebied thans nog niet duidelijk is (waar komt wonen en waar blijft de functie werken behouden, welke gebouwen blijven staan of niet), neemt de ondernemersvereniging vooral een faciliterende rol op zich door het delen van duurzaamheidsinitiatieven. Deze pagina is daarom als informatiekanaal over duurzaamheid ingericht.

01/03/2023
Nieuwe campagne: 'Zo gecheckt bij het Energieloket'

Het energieloket van de gemeente Utrecht helpt Utrechtse ondernemers, instellingen, verenigingen en vastgoedeigenaren te verduurzamen. We ondersteunen met kosteloos advies op maat, over hulpmiddelen en financiering. Momenteel loopt de campagne ‘Zo gecheckt bij het energieloket’. Hiermee willen wij zoveel mogelijk ondernemers stimuleren om aan de slag te gaan met verduurzaming. Daarbij sporen we ondernemers aan om hun vraag aan het energieloket te stellen.

Gemeente Utrecht zoekt bedrijven haalbaarheidsonderzoek zonne-energie
Hoe kan je als bedrijf zonne-energie op een groot dak of terrein opwekken en dit voor eigen gebruik slim inzetten? Dat onderzoekt de gemeente Utrecht dit jaar met 4 bedrijven die willen verduurzamen, maar tegen problemen aanlopen door het volle stroomnet. Denk aan een onderzoek naar het koppelen van zonne-energie aan het laden van voertuigen. Of het opslaan van energie in batterijen. De gemeente Utrecht begeleidt en betaalt (tot € 5.000,-) voor 4 Utrechtse bedrijven een (individueel) haalbaarheidsonderzoek. Als het bedrijf daarna besluit verder te gaan, dan helpt de gemeente met de subsidieaanvraag.

Is dit voor uzelf interessant? Kijk dan op deze website. Aanmelden kan tot en met zondag 2 april 2023. De aanmeldingen verwerken we op basis van aanmelddatum. Dus hoe eerder een bedrijf zich aanmeldt, hoe groter de kans dat het bedrijf wordt geselecteerd.

Energiebesparing bij kleinverbruikers
Van half maart 2023 gaan inspecteurs van de gemeente Utrecht ook bedrijven bezoeken die niet onder de energiebesparingsplicht vallen. Dit zijn bedrijven met een energiegebruik onder de 50.000 kWh elektra en/of 25.000 m³ gas op jaarbasis. Tijdens het bezoek worden de ondernemers geïnformeerd over energiebesparende maatregelen, subsidie- en financieringsmogelijkheden en wordt gekeken welke Erkende Maatregelen rendabel kunnen zijn.

25/04/2023
Vergoeding voor energiebesparende Utrechtse ondernemers

Utrechtse ondernemers met een MKB-bedrijf tot 50 medewerkers kunnen nu tijdelijk een vergoeding krijgen voor energiebesparende maatregelen. Deze vergoeding van € 1.000 tot € 1.500 per uitgevoerde maatregel is (binnen drie maanden) aan te vragen via het subsidieloket van de gemeente Utrecht. Een ondernemer kan maximaal drie vergoedingen aanvragen, voor drie verschillende maatregelen. Tot de maatregelen behoren onder andere een (hybride) warmtepomp, isolatie van het pand, elektrisch kooktoestel en duurzame terrasverwarming. Wees er snel bij. Want er is budget voor zo’n 350 vergoedingen. Deze regeling is medegefinancierd door de Europese Unie. Vragen? Mail naar: duurzaamondernemen@utrecht.nl

06/07/2023
Slim ondernemen naar aardgasvrij

Kostenbesparing, concurrentievoordeel of slim omgaan met netcongestie. U ziet de voordelen van het verduurzamen van uw bedrijf, maar wat is uw volgende stap? En hoe zit het met aangescherpte wetgeving en subsidies? Kom naar de bijeenkomst ‘Slim ondernemen naar aardgasvrij’ van de gemeente Utrecht en ontdek hoe u kunt profiteren van de vele voordelen die verduurzaming met zich meebrengt.

Meld u nu aan voor de bijeenkomst van 7 september op bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn of 21 september op Lage Weide. Beide bijeenkomsten vinden in de middag plaats, tussen 15.00 en 17.30 uur (met aansluitend een borrel).

Waarom nu verduurzamen?
De komende jaren verandert er veel op gebied van energiekosten en wettelijke verplichtingen. Denk aan een stijgende energiebelasting op aardgas en de invoering van kosten voor CO₂-uitstoot. Maar ook een label-A verplichting voor gebouwen in 2030 én het verschuiven van de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen van 5 jaar naar 7 jaar in 2025. De adviseurs van BlueTerra zijn door de gemeente Utrecht ingeschakeld om ondernemers te ondersteunen bij het verduurzamen en aardgasvrij maken van hun bedrijf. Stap 1 is deze informatiebijeenkomst.

Wat gaan we doen?
Tijdens de bijeenkomst krijgt u een duidelijk beeld van de noodzaak van verduurzaming, maar ook van welke kansen er liggen voor uw bedrijf. Praat met ervaren adviseurs van BlueTerra over uw situatie en handelingsperspectief. Daarnaast krijgt u concrete tips voor vervolgstappen.

Meer informatie: utrecht.nl/ondernemen/aardgasvrije-bedrijventerreinen