In deze brief van wethouder Klaas Verschuure d.d. 1 oktober 2020 staat een toelichting op de economische herstelmaatregelen die het college van burgemeester en wethouders aan de Gemeenteraad heeft voorgesteld.

Contact

Secretariaat: Annemarie van de Beek
info@businesseilandutrecht.nl

Correspondentieadres
Jutfaseweg 197, 3522 HR Utrecht