Jaarverslag Ondernemersfonds Utrecht 2020

Het jaar 2020 zal als memorabel de geschiedenisboeken ingaan. Het coronavirus veroorzaakte een wereldwijde pandemie met grote economische en maatschappelijke gevolgen. Uiteraard had dit ook impact op het functioneren van het Ondernemersfonds, waar we in ons jaarverslag uitgebreid bij stilstaan. Ondanks dat hebben we in het afgelopen jaar toch ruim 500 aanvragen in behandeling genomen. De ondernemersverenigingen hebben zich niet laten kisten, er is doorgepakt, omgedacht en volop geïnvesteerd in de lokale economie.


Wij hopen dat u met plezier ons jaarverslag leest en dat u gemotiveerd raakt om plannen te maken die bijdragen aan het Utrechtse ondernemersklimaat. 

 

Namens het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Utrecht,

met vriendelijke groet,

 

Hans de Leeuw

Voorzitter Ondernemersfonds Utrecht

Contact

Secretariaat: Annemarie van de Beek
info@businesseilandutrecht.nl

Correspondentieadres
Jutfaseweg 197, 3522 HR Utrecht