Lancering Cybernetwerk Utrecht

Op 19 november jl. werd Cybernetwerk Utrecht gelanceerd. Het is een platform dat op dit moment bestaat uit VNO-NCW Midden, Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, Kamer van Koophandel, Politie, Guardian360, Blast Cybersecurity, Cybernetwerk Drechtsteden en afdeling Economische Zaken van gemeente Utrecht.Dit netwerk biedt tijdelijk alle Utrechtse ondernemers een gratis scan aan om erachter te komen of hun bedrijf voldoende gewapend is tegen cybercriminelen. Doel van het Cybernetwerk Utrecht is de cyberweerbaarheid van ondernemers in Utrecht te vergroten. Naast de scan op www.cybernetwerkutrecht.nl wil gemeente Utrecht dat bereiken door voorlichtingen, trainingen en webinars te organiseren, handelingsperspectieven en preventietips te delen. Gemeente Utrecht hoopt dat dit platform uitgroeit tot een plek waar Utrechtse ondernemers tips, informatie en elkaar over digitaal veilig ondernemen vinden.In 2020 kende Nederland een stijging van de cybercriminaliteit met 127 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Maar niet alleen het aantal incidenten groeit, óók de impact. Tegelijkertijd blijkt dat het midden-en kleinbedrijf veel minder cybersecuritymaatregelen neemt dan grote bedrijven. Ook is er binnen het mkb een groot verschil aan kennis over digitale veiligheid. “Het is actueler dan ooit en daarom meer nodig dan ooit”, zegt burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht. “Ook Utrechtse ondernemers zijn soms slachtoffer van cyberaanvallen. Dat vinden we heel erg. Niet alleen voor de ondernemer zelf, maar ook voor de hele Utrechtse economie en voor onze samenleving. Daarom maakt de gemeente Utrecht een vuist tegen digitale criminaliteit.”Die vuist heeft de vorm aangenomen van het Cybernetwerk Utrecht, waarin onder meer politie, ondernemersverenigingen en cyberexperts hun krachten bundelen om Utrechtse ondernemers te beschermen tegen kwaadwillende cybercriminelen. “Ondernemers hebben vaak heel andere dingen aan hun hoofd dan beveiliging van hun IT-netwerk”, zegt Jan Martijn Broekhof. Hij is bestuurder van ondernemersvereniging VNO-NCW Midden en cybersecurityspecialist bij Guardian360. “Daarom is het goed om hen op de gevaren te wijzen en te helpen bij het opzetten van de juiste verdedigingslinies.”Meer informatie en activiteiten zijn te vinden op: www.cybernetwerkutrecht.nl.

Deel dit bericht: