Nota Grenzen stellen en Perspectief bieden

Op 14 september heeft het college de nota ‘Grenzen stellen en perspectief bieden’ vastgesteld. De nota heeft als doel het tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit in Utrecht, door een verstevigde meerjarige programmatische aanpak met als belangrijke pijlers het doorbreken van criminele carrières en het doorbreken van (criminele) geldstromen.In november wordt de nota besproken in de raad. Vanaf 16/9 is de nota en de raadsbrief openbaar.

In de bijlage zijn de volgende documenten te vinden:

  • De nota ‘Grenzen stellen en perspectief bieden’
  • De raadsbrief

Samenvatting

Utrecht speelt een centrale rol in de (inter)nationale cocaïnehandel. Hier gaan enorme bedragen in om en drugshandel is onlosmakelijk verbonden met excessief geweld (zoals liquidaties en beschietingen) en andere vormen van criminaliteit. Steeds jongere mensen worden de wereld van de drugscriminaliteit in gezogen.

De ernst en omvang van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit in Utrecht, vragen om een verstevigde aanpak. De nota ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’ beschrijft een meerjarige brede aanpak die nodig is om de veiligheid en leefbaarheid in onze stad te vergroten. Het voorstel is in nauwe samenwerking partners in het zorg- en veiligheidsdomein, het Rijk en private partners tot stand gekomen. Ook bewoners en ondernemers zaten aan tafel.

Gemeente Utrecht kiest voor een aanpak die past bij de kracht van de stad. Ze stelt waar nodig grenzen en biedt perspectief door in te zetten op een effectief vangnet. Veiligheidspartners, zorgpartners, ondernemers, bondgenoten en ouders zijn in brede allianties betrokken bij de aanpak die de focus legt op twee pijlers: het doorbreken van criminele carrières en het doorbreken van criminele geldstromen.

Doorbreken criminele carrières

Op de rekrutering van jongeren in de criminaliteit blijft de gemeente vol inzetten met preventie, bijvoorbeeld via voorlichting in het basisonderwijs en de inzet van jongerenwerk. Daarnaast focust de gemeente op de groep ‘doorgroeiers’: jongeren/jongvolwassenen die al met één been in de criminaliteit staan en waarbij het risico groot is dat ze verder doorgroeien. Gemeente Utrecht brengt deze personen in kaart, houdt ze vast en laat ze niet los. Een zelfde gefocuste aanpak zet de gemeente in op een aantal criminele families. Ze ontwikkelt nieuwe interventies om de aanpak te versterken. Zo faciliteert de gemeente een netwerk van credible messengers die de taal van de straat spreken en onderzoekt ze samen met het Ministerie van V&J hoe de drempels voor het vinden van een baan kunnen worden verlaagd.

Doorbreken criminele geldstromen

De gemeente onderzoekt samen met partners zoals het Rijk en de RABO-bank welke branches kwetsbaar zijn voor witwassen. Ze werkt samen met private partijen en brengt informatie uit zoveel mogelijk bronnen bij elkaar om inzichtelijk te krijgen waar crimineel geld neerslaat. De gemeente is versterkt aanwezig daar waar de problemen het grootste zijn, zoals in delen van Noordwest en Overvecht. De gemeente biedt handvatten aan ondernemers en bewoners om de weerbaarheid te versterken, bijvoorbeeld door ‘knock&talk’ gesprekken te voeren. De gemeente zet het bestuurlijk instrumentarium gericht en verfijnd in, met toezicht en controles.

Een lange adem is noodzakelijk. In de komende tijd werkt de gemeente samen met partners de nota ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’ uit tot een meerjarig programma. Waar mogelijk start ze de aanpak al vanuit bestaande programma’s en incidentele middelen.

Deel dit bericht: