Ondernemersfonds

Ondernemersfonds Utrecht

Sinds 1 januari 2012 heeft Utrecht een Ondernemersfonds. Dit fonds wordt gevormd met een verhoging van de OZB op niet-woningen. Ieder bedrijf, iedere organisatie, instelling of instantie die OZB niet-woningen betaalt, zowel profit als non-profit, draagt bij aan het Ondernemersfonds. Het opgebrachte geld wordt beheerd door stichting Ondernemersfonds Utrecht en jaarlijks onder zo’n 70 trekkingsgebieden in de stad Utrecht verdeeld, waarvan de meeste heel natuurlijk zijn aan te wijzen zoals de bedrijventerreinen, kantorenparken, de binnenstad en winkelcentra. Business Eiland Utrecht is een van deze trekkingsgebieden en wordt bij het Ondernemersfonds ook wel deelgebied 9C genoemd.

De gelden uit het Ondernemersfonds kunnen aangewend worden voor collectieve voorzieningen in het trekkingsgebied die van nut zijn voor het lokale bedrijfsleven of het gebied zelf. Bestedingsaanvragen voor fondsgelden komen bij voorkeur uit de trekkingsgebieden. Stichting Ondernemersfonds Utrecht hanteert hiervoor wel een aantal spelregels. Ondernemers en vastgoedeigenaren die bijdragen aan het Ondernemersfonds kunnen zich aansluiten bij de vertegenwoordiger voor hun trekkingsgebied om initiatieven aan te dragen en mee te beslissen over bestedingsdoelen. Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht organiseert hiervoor jaarlijks een ‘pitch your project’ event en een algemene ledenvergadering.

Trekkingsrecht Business Eiland Utrecht uit Ondernemersfonds Utrecht

Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht heeft voor deelgebied 9C/Business Eiland Utrecht een jaarlijks trekkingsrecht op gelden uit het Ondernemersfonds. Dit trekkingsrecht bedraagt in 2020 ca. 130.000 Euro. Met deze gelden wordt een aantal (langlopende) projecten uitgevoerd, waaronder collectief openbaar cameratoezicht, collectieve surveillance en gladheidbestrijding (in de winter), gebiedspromotie, evenementen, PR en communicatie. De kosten die de ondernemersvereniging maakt, worden ook met fondsgelden betaald.

Wil je weten of jouw onderneming of gebouw onder het trekkingsgebied van Business Eiland Utrecht valt? Dit kan je navragen bij Ondernemersfonds Utrecht en ook raadplegen in het overzicht van straatnamen gebied 9 C.

Op deze pagina vind je de eventueel lopende projectaanvragen van Business Eiland Utrecht die het Ondernemersfonds momenteel in behandeling heeft.

Overzicht van fondsaanvragen in 2021 en begrote aanvragen voor 2022.

Bekijk in deze korte introductiefilm hoe Ondernemersfonds Utrecht werkt.

Heb jij een plan?

Bekijk dan deze blog van fondsmanager Kyra Kasel en het stappenplan voordat je een aanvraag voor het Ondernemersfonds indient.