Project Match2Work zoekt bedrijven voor casussen scholen

Wilt u deelnemen aan het Project Match2Work in de regio Utrecht begin schooljaar 2022-2023?

We gaan van start met verschillende docenten van meerdere scholen die graag in groepjes van max. 5 per onderneming, stichting of instelling iets voor u willen bedenken, doen, uitvoeren binnen het Project Match2Work. Het is geen stage want de leerlingen werken op school onder de verantwoording van de docente.

Samen met ons en de andere bedrijven maken we de casus in een simpel format. Wij helpen u daarbij en krijgt u meer informatie over het project. Tijdens de matching komt u in contact met de docenten en kiezen zij de casussen uit.

Het kleine groepje dat uw casus heeft gekozen, maakt een afspraak met u op locatie om, indien mogelijk, over uw branche vragen te stellen en legt een voorlopige uitwerking aan u voor.

Het project wordt afgesloten met een eind event met ouders en andere bedrijven.

We starten met een bijeenkomst om de casus te maken op donderdag 29 september 19.30-21.00 uur in Utrecht

Voor alle informatie vindt u in de bijlage de flyer en op de site https://www.projectmatch2work.nl

Het project wordt grotendeels gefinancierd door de scholen. Van de “opdrachtgevers” vragen we een bijdrage van éénmalig €50 netto voor de consumpties, en de organisatie en aankleding van het eind event. Maar alleen als de casus ook daadwerkelijk wordt opgepakt.

Wij hopen dat u mee wilt werken om deze leerlingen een praktische opdracht te geven om hen verder te helpen bij hun verkenning van de arbeidsmarkt en de kansen die er in de regio liggen.

Deel dit bericht: