Transitievisie Warmte deel 2 – indeling buurten in tijdsblokken

Vrijdag 17 september jl. is de Transitievisie Warmte deel 2 naar de gemeenteraad gestuurd (persbericht). In dit plan beschrijft de gemeente hoe de stad van het aardgas afgaat, wat dat per buurt betekent en wanneer en in welke buurten de gemeente start met de buurtaanpak aardgasvrij. Naar verwachting neemt de raad dit jaar nog een besluit over de Transitievisie deel 2. Pas dan is deze definitief.Van WAT naar WANNEER en HOE

In deel 1 van de Transitievisie Warmte presenteerde de gemeente de WAT-kaarten, met per buurt het meest logische alternatief voor aardgas. In deel II van de Transitievisie Warmte presenteert ze de WANNEER-kaart. Hierop staat de indeling van buurten in verschillende tijdsblokken.

In de buurten die in het eerste tijdsblok vallen, start de gemeente de komende jaren met de buurtaanpak aardgasvrij. Hiervoor heeft de gemeente een stappenplan opgesteld. Het proces loopt van grof naar fijn om uiteindelijk goede keuzes te kunnen maken. Dit is het HOE en beschrijft in grote lijnen het proces richting het Wijkuitvoeringsplan en vervolgens naar de uitvoering.

Op deze interactieve kaart staat aangegeven in welke periode welke buurt start met de buurtaanpak. Het volledige plan en overige informatie zoals de podcast en de samenvatting staat op www.utrecht.nl/tvw. Of bekijk de directe downloadlinks: Transitievisie Warmte deel 1 (link) en Transitievisie Warmte deel 2 (link).

Wat betekent dit voor bedrijventerreinen?
Op basis van de huidige kennis weet de gemeente nog niet wat de beste technische warmteoplossing is voor bedrijventerreinen. Wat ze wel weet is dat ook alle bedrijventerreinen voor 2050 de transitie van fossiele naar duurzame energie moeten maken. De gemeente werkt daarom verder aan het verzamelen van informatie zodat ze ook voor bedrijventerreinen een goed onderbouwd besluit kan nemen over geschikte warmteoplossingen, het tijdspad waarbinnen bedrijventerreinen kunnen verduurzamen naar aardgasvrij en een passende aanpak. Deze informatie verzamelt de gemeente aan de hand van drie voorbeeldprojecten. In samenwerking met parkmanagement en het bedrijfsleven werkt de gemeente in drie gebieden uit hoe bedrijventerreinen kunnen verduurzamen en van het aardgas kunnen.

Wat kan ik nu al doen?
Als de gemeente met de eerste stap in uw buurt begint, ontvangt u daarvan bericht. In de tussentijd kunt u zich in uw eigen tempo voorbereiden op de nieuwe vorm van verwarmen. Gebruikt u aardgas voor verwarming van een gebouw, of in uw productieproces? Maak op tijd plannen voor aanpassingen en de overstap op duurzame energie. En benut natuurlijke momenten, zoals verbouwing, onderhoud en renovatie. Dat maakt het beter behapbaar en is vaak voordeliger. De gemeente helpt u graag daarbij. Bij het energieloket voor zakelijk en maatschappelijk vastgoed kunt u terecht met al uw vragen over de energietransitie en verduurzaming van uw bedrijf of instelling. U krijgt advies dat past bij uw situatie.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die sturen naar duurzaamondernemen@utrecht.nl.

Deel dit bericht: