Utrecht lanceert meetlat voor nieuwe economie: de Utrechtse NEx

Hoe groen, inclusief en eerlijk ondernemen Utrechtse bedrijven? Op 17 april presenteerde gemeente Utrecht de eerste Utrechtse Nieuwe Economie Index (Utrechtse NEx), waarmee in kaart is gebracht hoe Utrechtse bedrijven zich inspannen op onderwerpen als biodiversiteit, circulaire economie en inclusief ondernemen. De gemeente Utrecht is de eerste gemeente in Nederland met een NEx-meting en rapportage. 

Wethouder Susanne Schilderman (Economische Zaken): “Ik ben heel trots dat Utrecht als eerste gemeente in Nederland deze meting heeft laten uitvoeren. We gaan jaarlijks de Utrechtse NEx publiceren en dat gaat ons scherp houden. Net als veel ondernemers willen we als stad toe naar een economie die rekening houdt met de grenzen van onze planeet. Dankzij de Utrechtse NEx weten we waar we nu staan, waar de kansen liggen en waar we nog extra stappen moeten zetten.”

De Utrechtse NEx is een lokale doorvertaling van de Nieuwe Economie Index (NEx), het cijfer dat MVO Nederland jaarlijks toekent aan de duurzaamheid van de economie. De NEx maakt dit streven meetbaar en legt economieën langs de meetlat op zeven thema’s: biodiversiteit, circulaire economie, echte prijzen, groene energie, inclusief ondernemen, nieuwe rijkdom (bijvoorbeeld gezondheid, welzijn, tevredenheid) en transparante ketens.

Wouter Scheepens (interim directeur-bestuurder van MVO Nederland): “Al vijf jaar brengt MVO Nederland de duurzaamheid van de Nederlandse economie in kaart via de Nieuwe Economie Index. Deze ontwikkelden we destijds omdat we merkten dat er behoefte was aan een onafhankelijk meetinstrument. Bovendien vormen de zeven thema’s een goed uitgangspunt voor de duurzaamheidsagenda van bedrijven en organisaties. Dat de gemeente Utrecht nu als eerste gemeente in Nederland gaat werken met de Nieuwe Economie Index is natuurlijk fantastisch nieuws. Laten we hopen dat er snel meer gemeenten volgen.”

Uit de gepubliceerde NEx blijkt – onder andere – dat 35 procent van de Utrechtse ondernemingen bezig is met het meten van de impact van hun bedrijfsactiviteiten op het klimaat en dat bijna 22 procent bezig is met het verbeteren van de biodiversiteit. Ook blijkt dat bij de vijftig grootste Utrechtse werkgevers 34 procent van de bestuurders vrouw is en dat 12 procent van de Utrechtse organisaties het afgelopen jaar informatie heeft gedeeld over hun toeleveringsketens. De NEx geeft ook weer hoe het gaat met de energiezuinigheid van Utrechtse gebouwen. Het aantal gebouwen zonder woonbestemming dat een energielabel A tot en met C heeft is bijvoorbeeld tussen 2008 en 2022 bijna verdubbeld (van 44 procent naar 83 procent). Hoe de trend is op alle onderwerpen zal volgend jaar blijken bij de tweede rapportage.

Deze Utrechtse NEx vormt een belangrijk onderdeel van de strategische economische koers van de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht is met ondernemers continu in gesprek hoe ze verder op weg geholpen kunnen worden in de transitie naar deze nieuwe economie. Zo onderzoekt de gemeente of de thema’s uit de NEx concreter kunnen worden toegepast in de stad, bijvoorbeeld als criterium bij subsidies vanuit economische zaken. 

Deel dit bericht: