Veiligheid & Onderhoud

Veiligheid op Business Eiland Utrecht

Camerabeveiliging
In 2014 heeft Businesseiland Utrecht met 7 andere Utrechtse bedrijventerreinen collectief cameratoezicht ingekocht via een Europese aanbesteding. Op Business Eiland Utrecht bevinden zich 14 camera’s (waaronder ook kentekencamera’s) in het openbaar gebied. Vereniging U-Safe waarborgt de kwaliteit van het cameratoezicht voor de aangesloten bedrijventerreinen en stuurt deze een wekelijkse rapportage van geconstateerde feiten. Naast de kwaliteitsbewaking verzorgt U-Safe ook collectieve surveillance en alarmopvolging.

Collectieve surveillance
De collectieve surveillance op de bedrijventerreinen wordt ook getenderd via U-Safe. De surveillance op Business Eiland Utrecht wordt momenteel uitgevoerd door BBN Beveiliging, die ook via het cameratoezicht bij Spyke Security extra wordt aangestuurd.

Collectieve gladheidbestrijding in de winter
In het kader van de veiligheid is via Ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht de collectieve gladheidbestrijding in de winter geregeld voor de (zij)straten waar de gemeente niet strooit. Dit wordt uitgevoerd door de firma Abacus.

Onderhoud openbaar gebied

Als u klachten heeft over het onderhoud en beheer van de openbare ruimte van Business Eiland Utrecht, verzoeken wij u dit z.s.m. te melden bij de gemeente Utrecht:

  1. Via www.utrecht.nl/melding. Deze website doet het ook op uw telefoon. Hier kunt u zaken in de openbare ruimte makkelijk doorgeven aan de gemeente. Denk aan zwerfaval, overvolle prullenbakken, groenonderhoud, scheve lantaarnpalen, ingezakte stoeptegels en overlast. De eerder toegepaste ‘Slim Melden Utrecht app’ is sinds 1 november 2022 gestopt.
  2. Aan de balie van wijkbureau Zuidwest.
  3. Met uw smartphone via de applicatie Buiten Beter (gratis te downloaden in de applicatie store van uw telefoon). Binnen vier stappen heeft u locatie, probleem en foto gemeld.

Op 15 februari jl. heeft het bestuur van ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht een schouw van het bedrijventerrein uitgevoerd. Het schouwverslag is aan gemeente Utrecht gezonden met het verzoek om opvolging van gemelde klachten. In de 2e helft van het jaar wordt opnieuw een schouw uitgevoerd.

Verdachte situatie? Bel 1-1-2

Veilig Ondernemen Scan
Met deze scan kunt u gratis en eenvoudig inzicht krijgen in de verschillende criminaliteitsrisico’s voor uw onderneming en het gebouw. U ontvangt, direct na het invullen een onafhankelijk advies met veiligheids- en beveiligingsmaatregelen die passen bij de risico’s voor uw onderneming. Adviezen die te maken hebben met uw organisatie, het gebouw en elektronische beveiliging. U kunt daarbij aangeven welke maatregelen u wenst door te voeren en welke u al genomen heeft. Zo bereidt u zich goed voor. Ga naar: veiligondernemenscan.

Checklist Brand
Ieder jaar ontstaat bij een groot aantal ondernemingen brand. In zeker één op de tien bedrijfsbranden is de oorzaak onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Ook brandstichting en onveilig gebruik van de elektrische installatie zijn veel voorkomende oorzaken van brand. Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan niet te boven. Een goede brandverzekering is dus een must, maar het is nog beter om brand in uw bedrijfspand te voorkomen. Kijk op de websitepagina voorkom brandstichting (checklist brandoorzaken) en vul de Checklist Brandstichting nu in!

Stop Cybercrime
40 procent van de Nederlandse ondernemers is afgelopen jaar slachtoffer geweest van cybercrime, volgens een schatting van de politie. Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: allemaal termen voor deze vorm van criminaliteit die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons en pinautomaten. Doe de scan en zie hoe veilig uw bedrijf is.